*51 Dětskou nevinnost

*51 Dětskou nevinnost nejlépe symbolizuje Kristův výrok: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.” (Matouš 18/3). Kristus měl na mysli nevinnost plně prožívaného života, moudrou nevinnost přijímající neustálé proměny světa i života. Dostat se k takové zázračné nevinnosti je vskutku náročné, neboť člověk musí odložit veškeré své vědomosti, musí nekompromisně ukřižovat svou osobnost. Teprve poté může dojít k znovuzrození, prožívání vzkříšeného je nevinnost sama.