*58 Altruismus

*58 Altruismus je opakem egoismu, vyjadřuje lásku k bližnímu a nese v sobě etický princip, jenž spočívá v odhodlání nezištně podřídit vlastní zájmy blahu druhých bytostí. Altruismus je dobře patrný ve vztahu rodičů k dětem a také ve vztahu většiny zvířat ke svým vlastním mláďatům.