*61 Incest

*61 Incest je zmiňován i bohatou alchymickou literaturou, kterou doporučuji v archetypu Alchymista.