*62 Infantilismus

*62 Infantilismus je regresivní chování, zpětně působící do dětských let, nebo ustrnutí vývoje na dětském stupni. Za infantilismus je považovaná také citová a volní nevyspělost při normálním rozumovém vývoji.