*79 Mystická smrt

*79 Mystická smrt je procesem umírání části psychické přirozenosti člověka a současně i přepodstatnění jeho niterné bytosti. Mystická smrt je důsledkem mentální introverze*63, v níž člověk systematicky potlačuje vnímání vnějšího jevového světa. Mystickou smrtí zaniká vnitřní nedokonalý člověk, ale ihned se v něm zrozuje člověk nový, a to pouze na základě jeho náplně mysli a chtěných tendencí, proto je velice důležité před mystickou smrtí nést v sobě nadsvětské tendence, zlomit vlastní závislosti a žít vysoce morální život podle principů jógy, jinak si adept bude muset mystickou smrt zopakovat.