*82 Stymfalští ptáci

*82 Stymfalští ptáci. Strašliví ptáci žijící u jezera Stymfalos v Arkadii pustošili kraj. Měli kovové zobáky, drápy i pera, které dokázali při letu shazovat na cíle pod sebou. Každý na zemi, kdo se dostal do deště jejich střel, zahynul. Herakles vylezl na vysoký strom a řehtačkou od bohyně Athény ptáky vyplašil. Létali kolem něho a jejich bombardovací schopnosti přišly vniveč. Herakles pohodlně sestřeloval jednoho ptáka po druhém, až zbytek hejna ve strachu před hrdinou odletěl za moře.