*83 Psychopatologické syndromy

*83 Psychopatologické syndromy jsou například: schizofrenní psychózy (sadomasochismus, skatologie, sexuální deviace), alkoholismus, drogová závislost, žaludeční vředy, frigidita a impotence, migréna a podobně.