*93 Existenciální filozofie, existencionalismus

*93 Existenciální filozofie, existencionalismus. Mezi známé existenciální filozofy patří J. P. Sartre, S. Kierkegaard, G. Marcel, A. Camus, K. Jaspers, H. Lipps a N. Abbagnano. Příčinu vzniku existencionalismu v lidském vědomí podrobně popisuje archetyp Bazální perinatální matrice.