Snář sebepoznání

Iniciace

  • velice významný sen, neboť se dotýká vnitřní podstaty snícího, ať už iniciaci vidí, nebo prožívá
  • úzce se dotýká archetypu Hrdina, archetypu UFO iniciační obřady a při vnímání vnitřní proměny také archetypu Self
  • někdy se iniciačním snem snícímu odhalí netušené rituály a mystická tajemství dávných kultur
  • usměrněním nahromaděné sexuality: navozuje sjednocení mužských a ženských protikladů (anima – animus) v jediné extázi kontrolovaného transu, ovšem takové sjednocení je velice riskantní, neboť člověk pak hledá nadsvětské stavy v sexu a pudová závaží jej stáhnou z duchovních i z citových prožitků (více v archetypu Anima – Animus)