Snář sebepoznání

Kořen

  • vztahuje se ke všemu, co je běžnému dennímu vědomí skryté pod hranicí uvědomování, přičemž kořeny stromu se vztahují k samotnému životu či citové připoutanosti
  • léčivých rostlin: viz byliny
  • jednotlivý: tajemství, jež se týkají života snícího a mohou být i klíčem k poznání
  • vystupující zpod země: dosud neuvědomělé popudy vstupují do vědomí snícího
  • kořeny stromů ve vodě: pro snícího nastává období plné citu, období, jež ale nemusí být tak kladné, jak se bude zprvu zdát
  • vyvrácený strom i s kořeny: smrt (většinou do 9 měsíců) v okolí snícího; podle škod, které padající strom způsobí, lze snadno rozpoznat citové následky smrti na pozůstalé
  • snící vytrhne kořen stromu ze země: zrušení připoutanosti těch, kteří strom tahají, k lidem z místa, odkud je strom vytažen (v tomto případě se nemusí jednat o klasické úmrtí)
  • umožnit stromu opět zakořenit: snící svým jednáním umožní někomu ve svém okolí postavit život na nových základech, vyrůst v jiném prostředí a začít nový život
  • živé kořeny: vyjadřují poznávání podvědomých procesů, ale pokud jsou živé kořeny ve spojení se sněhem či ledem, jedná se o poznávání duchovní podstaty bytí, což je pro duchovního člověka velice kladný sen
  • mandragory: v nevědomí představuje magickou bránu k poznání podstaty existence všeho stvořeného*29