Snář sebepoznání

Kostlivec, kostra

  • ohrožující snícího: často zlá personifikace archetypu Stín*65
  • symbolizuje cosi základního, cosi, co je podstatou skrytou za vnějšími předměty, osobami či událostmi
  • může se vztahovat k minulým životům, zejména když se kostra váže k něčemu, co je v podzemí, k něčemu, co je skryté
  • hýbající se kostra: odkaz některého z minulých životů je stále živý
  • kostra z pohřebiště: trvalý odkaz a síla předků, jejichž posmrtný klid by neměl být snícím rušen
  • mince u lidské kostry: významný odkaz minulosti, která se vztahuje mrtvému, bude mít blahodárný vliv na citový a duchovní život snícího
  • další podobný symbol viz kost