Snář sebepoznání

Koupat

 • o kvalitě styku s citovou rovinou (koupání) vypovídá stav a kvalita vody, přičemž pro postup na duchovní rovinu je nejvhodnější ledová voda křišťálové čistoty; kvalita vody odpovídá chápání morální čistoty v té dané chvíli, proto se při úspěšném procesu sebezdokonalování setkáváme se špinavými vodami, nad nimiž se divíme, že jsme se v nich kdysi mohli koupat (sen může jít v alegorii hodnocení minulosti až tak daleko, že co snícímu dříve připadalo jako čistá voda, dnes ve vzpomínce vidí jako bahno a kaly)
 • mělčina jako místo k bezpečnému koupání: pozitivní střet s citovým obsahem vlastní psýché
 • čím je voda, v níž se koupeme, studenější a čistší, tím je morální očista kvalitnější
 • koupající se muž: je citovým animem a koupající se žena je citovou animou
 • dítě: člověk koupající dítě, nepatřící do rodiny, je citovým animem či citovou animou; pokud člověk koupe vlastní dítě, pak to sice potvrzuje významnou práci snícího na vlastním sebezdokonalení, ale pouze v rovině sjednocování pudových protikladů
 • koupání se vzrušujícími erotickými obrazy: snící není schopen udržet čistotu citové náplně vlastní mysli a vtahuje do ní pudové obrazy; následkem těchto obrazů bývá pád do pudové oblasti, v níž už cit nemá převahu
 • koupající se zvíře, koupat zvíře: city snícího (voda) postupně přetvářejí pudový symbol; rychlost přeměny závisí na čistotě a teplotě vody (čím studenější voda, tím rychlejší přeměna)
 • druzí koupající se lidé: nevědomí snícího upozorňuje na potřebu morální očisty
 • koupající se nahý pár (žena a muž): pokud do obrazu nevstoupí sexualita, pak se jedná o jednotící obraz citové roviny (citová anima s citovým animem); více o složitém sjednocování protikladů v archetypech Anima – Animus a Coniunctio)
 • koupající se mládež: snaha snícího proměnit vzrůstající sílu živočišnosti a egoistické touhy v city
 • vzdát se odjezdu a raději se vykoupat: snící si uvědomil (byť podvědomě), že pro další vývoj je důležitější morální očista než pokračování životní cesty na současných základech (závadná náplň mysli)
 • nechtěné koupání: pudy bez přičinění snícího dostávají nepříjemnou citovou koupel
 • nebezpečné koupání či samotná voda: snící se pokouší dosti riskantně překonat vlastní emoce; podobný snový obraz předjímá nebezpečné osudové okamžiky
 • koupat se ve vodách jezera: snaha posilovat citovou náplň mysli
 • koupat se oblečený: snící při střetu s nejsilnějším faktorem citové roviny (voda) není prozatím schopen oprostit se od osobnosti (popis osobnosti viz archetyp Persona)
 • koupat se nahý: snící „vysvlečen“ z osobnosti nechává působit mocné city na každý kousíček svého pudového těla, aby po morálním očištění dokázal lépe odolávat nástrahám pokušení
 • pravidelné snové koupele: bývají předzvěstí budoucí porážky pudových symbolů a personifikací
 • koupání a morální očista v ní obsažená dává snícímu možnost vracet se k obrazům minulosti a napravovat chyby, jichž se kdysi dopustil, aby se tím od jejich důsledků osvobodil (karma*26 a karmický zákon*34)