Snář sebepoznání

Afrika

  • ve spojitosti se zvířectvem nebo mytologickými postavami (např. Bůh Ešu – kejklíř*70 a šprýmař) jsou důležité pouze vlastnosti k  nim se vztahující, neboť právě ty mají za úkol otevřít oči zahleděné do živočišnosti a „řádu“ materiálního světa
  • mapa Afriky: ukazuje na neobvyklé plány zavánějící exotikou či velkým rizikem
  • v koloniální době nadvlády Evropanů: zdůrazňuje potřebu opustit mocenské ambice nebo i jen diktátorské manýry ega používané ve vztazích k vlastnímu okolí
  • mohou to být vize událostí minulých či budoucích (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)