Snář sebepoznání

Malovat

  • obraz: člověk ve snu nemaluje rukou, ale svou duší, tak zobrazuje vnitřní stav a tvoří bez zjevné námahy, absolutně uvolněný, v dokonalém bytostném souznění; takové malování představuje cestu hledání vlastního duchovního obrazu
  • malířská paleta: symbolizuje nepřeberné možnosti života
  • malby jako součást rituálu, jeskynní malby: jsou branou k vyšším stavům vědomí, přestože mohou tyto praktiky využívat rituálního sexuálního spojení; mezi jeskynní rituální kresby mohou patřit fosfenické formy*17 „skalního umění“ (více o tomto v archetypu Témata zničení světa)
  • ve smyslu lakovat, natírat: snící se podvědomě snaží vylepšit natíraný či lakovaný symbol ve vlastních očích, aby překonal svoji averzi vůči němu a zvýšil jeho přitažlivost
  • místnosti: snaha o změnu náplně mysli – viz příslušná barva
  • malované vejce (kraslice): symbol jarního znovuoživení přírody, někdy i oživení ducha
  • malovat si obličej, rty, krášlit se (sám i vidět druhé): viz líčení, líčidlo, líčit