Snář sebepoznání

Odpuštění

  • odpustit viníkovi: zpočátku snící odpouští druhým drobné přestupky, postupně se učí odpouštět stále větší prohřešky, až nakonec dokáže odpustit viníkům i ta nejhorší přestoupení vůči druhým i vůči sobě samému, pak v chování viníků vidí zaslepený egoismus a hlavně dopad karmického zákona*34, který zcela jasně říká, že odpuštěním není viník zproštěn viny, ale pouze osoba, jíž se negativní čin dotýká, se oprostí od negativních myšlenek, což ve svém důsledku znamená vybití karmického napětí
  • odpuštěním anulovat rozčilení: obraz nastolí klid mysli, který podmiňuje úspěšné zvládnutí procesu sebezdokonalování