Snář sebepoznání

Útočiště

  • hledat útočiště v dozrávajícím či zralém poli: snaha zaštítit se dosaženými výsledky povede ke stagnaci, proto je dobré útočiště v obilí opustit a vydat se vstříc cestě, byť by byla velmi nebezpečná
  • nalézt v kanálu útočiště před nebezpečím snového světa (žel většinou se snící v této fázi schovává před citovými a duchovními personifikacemi): snící úspěšně, byť často jen podvědomě, překonal některá z traumat porodního zážitku a snaží se z poznaného stavu odhalit další významy prenatálního procesu; více o této problematice v archetypu Bazální perinatální matrice
  • útočiště před pronásledovateli: vyjadřuje dominantní náplň mysli (pokud snící hledá útočiště mezi zvířaty, pak je jeho náplň mysli pudová, pokud hledá útočiště ve vodě, pak je jeho náplň mysli citová)
  • útočiště před pronásledovateli v kostele či v chrámu: již „pouhá“ návštěva kostela či chrámu osvobozuje mysl od nepříjemného pronásledování, toto prostředí dokáže proměnit negativní děj snu v odlehčující komedii
  • stodola jako útočiště: negativní obraz, v němž se snící schovává do pudových obsahů psýché a neodvažuje se postavit ohrožení, které by jej posunulo na vyšší rovinu prožívání
  • na střeše: obraz vyjadřuje snahu snícího skrývat city za rozumové uvažování, jímž ospravedlňuje své necitlivé životní kroky