Snář sebepoznání

Fosfenická forma

  • je prožívaná šamany přírodních národů při navozování změněných stavů vědomí a občas pronikají do snů či meditací (popis fosfenických forem*17 viz obrázek 5 v knize „Tajemství řádu nevědomí“)