*67 Svatá Trojice

*67 Svatá Trojice. Již odpradávna je trojice symbolem skutečné jednoty. Trojjedinost*74 je vyjádřena v bibli Otec, Syn, Duch svatý; spiritualisté chápou trojjedinost jako mysl, tělo, duch; vědecky by se trojjedinost dala nazvat energie, hmota, antihmota; časově zase budoucnost, přítomnost, minulost. Trojjedinost nás provází (většinou nepovšimnuta) životem a nevědomí nás učí tento důležitý aspekt bytí alespoň podvědomě pochopit. Božskou trojici (trimúrti) zná i hinduismus. Brahma je analogií křesťanského Boha Stvořitele a je první příčinou projeveného vesmíru. Višnu je Bůh udržovatel – tvůrčí a udržující podstata světa. Šiva je nejvíce uctívaný Bůh ničitel, který je personifikací rozkladných kosmických sil. Šiva je zakladatelem jógy, a tudíž i cestou z nepřetržitého karmického kola znovuvtělování*75.