Snář sebepoznání

Kříž

 • každý člověk si nese svůj kříž hluboko ve svém nitru, každý člověk jej bude muset jednou, třeba v jednom z příštích životů, vytáhnout a očistit (altruismus*58, morální zušlechťování, meditace a studium duchovní literatury), každý člověk bude muset jednou, stejně jako Ježíš Kristus, zanechat za sebou hmotný svět i hmotné tělo a pozvednout se k výšinám, kam člověk – Syn Boží – odjakživa patří
 • je spojen s obětováním Krista, což je na jednu stranu utrpení ve světě lidí, ale na druhou stranu vzestup na vyšší duchovní úroveň („Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.“ Lukáš 14/27)
 • smrt na kříži, vidět lidi na kříži: viz ukřižování
 • ve šperku, drahokam s křížem: bytostný osud snícího je nerozlučně spojen se symbolem kříže
 • průsečík kříže: sjednocuje protiklady, horní tři ramena představují trojjedinost*74 (Otec, Syn a Duch svatý) a čtvrté, spočívající v zemi, znamená spojitost se zemním prvkem obsahujícím temnotu a zlo nižší přirozenosti
 • křížící se přímky: střet či spor
 • pomáhá překonávat ego, a tak může být mocnou zbraní v „souboji“ se stínem a všeobecným zlem
 • pokud si člověk v symbolu kříže uvědomí utrpení Krista, pak se jedná o vědomý symbol (více o vědomých a nevědomých numinózních symbolech v archetypu Numinózum)
 • na nebi: představuje náplň mysli, a tedy i naplňující se osud
 • proměna mince nebo něčeho kruhového či kulatého v kříž: pochopením symbolu kruhu se snící vzdává světa ve prospěch duchovního života
 • vidět nebo prožívat Ježíšovu cestu na kříž: takové prožitky doprovází duchovní cestu křesťanských mystiků, včetně konečného vykoupení – realizace*68
 • čím vážněji člověk bere svou duchovní cestu, tím častěji se mu objevují kříže ve snech
 • u cesty, na kostele, na věži: zastavte se ve svém překotném životním běhu a zamyslete se nad sebou, svými záměry a nad svým osudem
 • hákový: není tak negativním symbolem, jak by se mohlo zdát, další podrobnosti viz svastika