Snář sebepoznání

Ukřižování

  • každý člověk si nese svůj kříž hluboko ve svém nitru, každý člověk jej bude muset jednou, třeba v jednom z příštích životů, vytáhnout a očistit (altruismus*58, morální zušlechťování, meditace a studium duchovní literatury), každý člověk bude muset (stejně jako Ježíš Kristus) zanechat za sebou hmotný svět i hmotné tělo a pozvednout se k výšinám, kam člověk – Syn Boží – odjakživa patří
  • je většinou spojené s obětováním Ježíše Krista, což na jednu stranu symbolizuje konečné a poslední utrpení ve světě lidí, ale na druhou stranu vzestup na vyšší duchovní úroveň
  • umělecké zobrazení ukřižování Ježíše Krista: viz kalvárie
  • těla: je ve skutečnosti ukřižováním osobnosti pro znovuzrození skutečné individuality
  • vidět nebo prožívat Ježíšovu cestu na kříž a ukřižování: takové hluboké prožitky*73 provázejí duchovní cestu křesťanských mystiků, včetně konečného vykoupení – realizace*68
  • jakmile se člověk ve svém denním vědomí odvrátí od světa a ztotožnění se s Kristovým utrpením na kříži (mystická smrt*79), mohou se na poli snů, a někdy i v denním vědomí, objevit stigmata – viz stigma