Snář sebepoznání

Mrtví lidé, mrtvola

 • vidět příbuzné a známé, kteří jsou ve skutečnosti mrtví: jeden z fascinujících fenoménů posmrtného života není pouhou vzpomínkou, ale významným poselstvím nevědomí, které snícímu sděluje důležitou informaci nebo urovnává nevyřešené citové vztahy či dokonce naznačuje lidskou existenci v nepřetržitém koloběhu zrozování
 • mrtvoly lidí: jsou kladným symbolem, často ukončují některou ze závislostí snícího (například mrtvý opilec představuje překonanou závislost na alkoholu); vyřízené případy, které jsou definitivně odloženy, člověk je takto vymazal ze svého podvědomí
 • mrtvá lidská těla: často lemují odchod snícího ze starého světa, bývají jedním z impulzů k opuštění starého názoru, přežitých představ a vedou jej do nového světa (více v archetypu Témata zničení světa)
 • mrtvoly lidí, kteří podlehli mučení: tyto psychopatologické syndromy*83 jsou emočním vyústěním třetí fáze prenatálního procesu, fáze, která je charakteristická prožíváním pornografických scén či masochistických a sadistických prvků; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
 • mrtvá prostitutka: snící ve svém vědomí zrušil pudové hodnocení žen (ženy jako sexuální objekty)
 • mrtvý poddaný: umrtvení nižších složek vlastní bytosti, obraz se může objevit v archetypu UFO iniciační obřady
 • rozkládající se mrtvola, přemítání či meditace o mrtvolách: naznačuje snícímu neustálou proměnu všeho hmotného a pomíjivost světa, aby nalezl jedinou skutečnost, jediný pevný bod, jedinou neproměnlivou stálost
 • mrtvola na konci lana: velice kladný sen představuje konec některé ze sexuálních či citových vazeb, kterou mrtvý člověk, pokud jej snící znal, svými vlastnostmi za života ztělesňoval
 • v obrazech s mrtvými často vystupuje zosobněné zlo (více o tomto v archetypu Stín)
 • obživnuvší mrtvoly: umrtvené sklony povstávají k novému životu a budou snícímu podstatně nebezpečnější
 • pohled na mrtvoly: měl by snícího pomocí soucitu (nikoli pomocí lítosti či strachu) posunout k indiferentnosti
 • mrtví často provázejí vize budoucnosti i minulosti naplněné bolestnými emocemi (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
 • mrtvé dítě: násilně přerušený proces sjednocování protikladů; většinou se jedná o tragický pád z citové roviny zpět na pudovou rovinu, takto se může ohlašovat závažná, třeba i několikaměsíční krize
 • mrtvé dítě obživne: opětovné nastartování procesu sebezdokonalování a sjednocování protikladů
 • mrtví ve vodě: symbolizují vyřízené citové záležitosti či ukončené citové vztahy
 • mrtvoly lidí v ledu: alespoň chvilkové vystoupení vědomí na duchovní rovinu zákonitě přináší smrt pudovým a někdy i citovým personifikacím
 • zmrzlá mrtvola: je definitivním vyústěním konce některých pudových sklonů a závislostí (zmrzlý člověk, ke kterému se vázaly vlastnosti opuštěné snícím)
 • vidět mrtvolu s maskou: snící dospěl do stádia, v němž se definitivně hroutí vyumělkovaná osobnost a končí budování ega, aby konečně nalezl vlastní individualitu
 • hrát mrtvého (většinou v případech ohrožení): podvědomá touha po klidu a míru, touha osvobodit se od strachu a emočních tlaků; někdy se může jednat o podvědomou vzpomínku na proces porodu (více viz archetyp Bazální perinatální matrice)
 • mince u lidské kostry nebo u mrtvoly: významný odkaz minulosti, která se vztahuje mrtvému, bude mít blahodárný vliv na citový a duchovní život snícího
 • vidět sebe jako mrtvolu: velice kladný sen, který připravuje snícího na budoucí smrt ega, má ještě jeden nezanedbatelný rozměr, a to je rozdvojení osobnosti, když jedna část, jež se váže k pudovým sklonům, je definitivně umrtvena, a druhá, většinou duchovní část pozoruje výsledek umrtvení pudových závislostí; více o tomto fenoménu v archetypu Pozornost
 • úklid mrtvoly: tento ponurý obraz vyjadřuje jeden z největších pozitivních posunů v procesu sebezdokonalování
 • říše mrtvých: návštěva této oblasti je při úspěšném procesu sebezdokonalování (duchovní cestě) zcela zákonitá, snící se může ztotožnit s příběhy Herakla, Aenease, Odyssea, vizionářského cestovatele z  Božské komedie (Dante) či s příběhy jiných mytologických postav, jež mají moc navštívit mýtickou říši mrtvých; může snícímu pomoci vysvětlit některé nejasnosti života, ale v zájmu obou stran není vhodné tento kontakt prodlužovat (více viz archetyp Témata zničení světa)