Snář sebepoznání

Filozofie

  • přináší snícímu nadsmyslové zkušenosti ve věcech karmy*26, zákonitosti evoluce a způsobu vykoupení z koloběhu zrozování
  • snové filozofické uvažování je vnitřním vnuknutím archetypu Moudrý stařec
  • dokáže měnit myšlení i skutky nejprve ve snových obrazech a následně i v denním vědomí; filozofie může být branou k poznání vnějšího i vnitřního světa
  • existenciální*93: je zcela jednoznačně důsledkem traumatu porodního zážitku (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
  • filozofické vejce: alchymistický symbol, který ve svých útrobách skrývá základní kameny světa – země, voda, oheň a vzduch a teprve rozbitím filozofického vejce mečem poznání alchymista, stejně jako Bůh, spatřuje základní stavební kameny světa a řád stvořeného světa