Snář sebepoznání

Koupelna

  • je z citového hlediska nejdůležitější místností v domě, neboť v ní se snící zbavuje nečistot a pachů hmotného světa, jež pocházejí z připoutanosti k pudové rovině
  • špinavá: nebezpečí pádu na pudovou rovinu
  • čistit: mírou znečištění a množstvím nečistot nevědomí snícímu ukazuje objem očistné práce, s nímž se bude muset snící v blízkém období vypořádat
  • člověk, který zamkne koupelnu a brání ostatním do ní vstoupit: pro pudovou náplň vědomí se takový člověk brání veškerým citovým prožitkům a možnému očištění
  • erotické obrazy a sexuální scény v koupelně: jsou důsledkem nezvládnuté morální očisty
  • sourozenci či jiné citové personifikace v koupelně: symbolizují očistu citové animy nebo citového anima
  • ve výstavbě, opravující se: symbolizuje významnou práci snícího na přepodstatnění náplně mysli ve prospěch citového vnímání a prožívání
  • okno z koupelny: ukazuje směr dalšího vývoje nebo případné střety s pudovými personifikacemi
  • také viz koupat, viz sprchování, viz mýt