Snář sebepoznání

Kov

 • kovová konstrukce: viz konstrukce
 • kovový šrot: jakmile ve snu něco označíme jako šrot, pak je to vytěsněná a nepotřebná část myšlenek, kterou se již nehodláme zabývat, ovšem díky své kovové podstatě lze tento symbolický obsah mysli přetvořit
 • hledat naleziště kovů, těžit kovy: obraz symbolizuje snahu snícího nalézat a přetvářet vztahy
 • tavba kovů: symbolizuje proces, v němž soustředění a činy (oheň) přetváří pevnou strukturu kovů (zatuhlé vztahy) v tekoucí, a tím umožňuje emocím vstupovat do procesu formování nových vztahů
 • řezat kovy plynem: duchovní myšlení dokáže pomocí soustředění a činů (hořící oblouk) přetvářet pevnou strukturu kovů (zatuhlé vztahy) v tekoucí, a tím umožňuje vstupovat do procesu formování nových vztahů či ukončování starých; pokud se kolem této práce objevují mrtví, pak je to velice kladné pro snícího, neboť zmírají části ega (jako snové personifikace osob)
 • kovový odlitek: vlévání roztaveného kovu do formy symbolizuje proces, v němž soustředění a činy (oheň) přetváří pevnou strukturu kovů (zatuhlé vztahy) v tekoucí, a tím umožňuje emocím vstupovat do procesu formování nových vztahů (odlitek)
 • obrábění kovů: je v nevědomí a ve snech synonymem soustředění, pomocí něhož se ze surového, egoistického jedince (odlitek či základní materiál) vytvoří kultivovaný člověk (konečný obrobený výrobek)
 • obávaní ptáci z kovu: přeplněná mysl a přespříliš rozumového uvažování je předpokladem bolestného střetu jednotlivých myšlenkových proudů (takový sen by měl být pro každého člověka důrazným varováním); podobnost s letkou Stymfalských ptáků*82 řecké mytologie není náhodná (více v archetypu Hrdina)
 • zbavovat se ve strachu všeho kovového: negativní obraz, jenž na dočasnou dobu zastavuje vysoce efektivní přetváření obsahu mysli (nemožnost alegorické tavby kovů nebo jiné proměny kovů)
 • přitahování nebo odpuzování kovu: viz magnet
 • u kovových předmětů je proti předmětům z jiných materiálů zdůrazněna pevnost, tvrdost, stabilita a u lesklých kovových předmětů ještě přitažlivost pro lidské smysly, přičemž stříbřitý lesk má vztah k ženské složce duše (anima) a zlatý lesk má vztah k mužské složce duše (animus); u předmětů je rozhodující i tvar, neboť odpovídá náplni mysli (viz jednotlivé tvary)
 • trpaslíci či skřítci ve spojení s kovy: představují jednu z mnoha elementárních sil hmoty
 • bez zjevných příčin hřející a později tavící se kov: započetí vnitřní bytostné proměny (více v archetypu Self)
 • vidět nebo mít kovové části těla: nevědomí tímto obrazem snícího varuje před jednáním jako robot – pouze na pokyny shora, a tedy před životem na autopilota*44 (více o tomto v archetypu Pozornost)
 • kovové součásti elektrických zařízení, vodiče, dráty, kabely: viz elektřina
 • chemické rozpouštění kovů: je alegorií vnitřní proměny, přičemž tento snový obraz má podstatně blíže k alchymii (viz archetyp Alchymista)
 • opakované alchymické přečišťování kovů nebo moderní zonální fúze*77: je alegorií trpělivé práce na vlastním charakteru
 • proměnit obyčejný kov ve zlato pomocí kamene mudrců: akt symbolicky stojí nade všemi činy a zároveň je činem prvním i posledním; představuje cestu k jednotě a osvícení, neboť vlastník kamene mudrců kromě proměny prvků je sám proměněn v novou nesmrtelnou existenci, protože je v jednotě s celým univerzem