Snář sebepoznání

Moře

 • nesmírná rozloha i proměnlivá hloubka moře symbolizuje rozměry, v nichž se může pohybovat lidský cit a současně rozměry nevědomí, v němž je lidský jedinec podoben kapce a celé lidstvo moři, pak uvědoměním si své vlastní kapky člověk žije v egu a teprve uvědoměním si nerozlučné jednoty lidského oceánu člověk pochopí jednotu bytí, proto může být moře nejtrvalejším mateřským symbolem (podobně hovoří i Malý mořský příběh)
 • k výkladu snu může významně pomoci barva moře (viz barva)
 • stoupající (včetně přílivu): zvyšující se citový potenciál snícího a současně introvertnější prožívání
 • klesající (včetně odlivu): snižující se citový potenciál snícího a současně extrovertnější prožívání
 • bitva na moři: viz bitva
 • znečištěné, bez života: nevědomí se snaží snícího nasměrovat do nového světa, k novým prožitkům; tyto a podobné obrazy patří k častým scénám archetypu Témata zničení světa
 • nepřátelské moře, plné nebezpečných živočichů, strach z moře: obava z vnitřních obsahů vlastní psýché, obava z vlastních citů
 • mapa moří, mořských proudů, námořní mapa: viz mapa
 • mořské akvárium: pokud je velké, znamená významný průnik do neznámých oblastí nevědomí, pokud je malé, pak viz akvárium
 • čistota mořské vody: odpovídá kvalitě nevědomých obsahů, s nimiž se snící bude v následném období střetávat
 • dovolená u moře: nutnost vybřednout z ubíjejícího kolotoče běžných starostí se snoubí s touhou po očištění a citovém obrození
 • koupat se v moři: viz koupat
 • hladina moře: nejčastěji odděluje kolektivní nevědomí lidstva od vědomé náplně myšlení lidí, ale může také oddělovat skryté citové obsahy od vědomé náplně snícího; další podrobnosti viz hladina
 • mořská kráva: viz kráva
 • mořský pirát: viz krást
 • mořský břeh: viz břeh
 • noční plavba po moři: strach, nejistota a tápání v citových otázkách; obraz může být předzvěstí smrti ega (ztroskotání, utonutí)
 • zejména klidné, láskyplné, vítající: může být součástí vzpomínkových obrazů prenatálního vývoje, jako rajská vzpomínka na pobyt v lůně matky (více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice)
 • vcházet a vycházet z moře: má vztah k prenatálním vzpomínkám (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
 • klidné moře se promění v rozbouřené: stává se tak zejména tehdy, když se v idylickém prostředí klidu začneme zaobírat sexuálními symboly nebo se zapleteme do vztahu s pudovými personifikacemi; někdy může být proměna moře doplněna obrovskými víry nebo velkými vraty, pak se jedná o vzpomínku na prenatální prožitek (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
 • rozbouřené moře, v němž nenalezneme jediného odrazu světa či nebe: je synonymem člověka chtivého kladných prudkých emočních zážitků; vysoké vlny poskytnou takovému člověku občasné emoční nadšení, když shůry jedné vlny zahlédne o trochu více světa, aby poté zapadl do deprese mezi dvě další vysoké vlny a trpěl neskutečným strachem o svou existenci; hněv, zloba, citová rozpolcenost a někdy i pohnutý osud
 • rozbouřené moře se rázem promění v klidné: tento zázrak dokáže pouze výměna citové náplně mysli za duchovní vědomí, v němž nalezneme klid a mír ráje
 • předměty, útvary, zvířata i bytosti vynořující se z moře: nevědomí uvolňuje doposud skryté obsahy k vědomému zpracování (nevědomí propustí do snů pouze takové množství podvědomých obsahů, které mohou být snícím zpracovány; nevědomí na člověka nikdy neklade nesplnitelné nároky)
 • ostrov vynořivší se z moře: výzva nevědomí ke zpracování dalších pudových obsahů
 • ostrov v moři i vše na něm: nejčastěji symbolizuje pudovou náplň snícího, která je izolovaná převážně citovou náplní mysli; spolu s prostředím a obyvateli ostrov vyjadřuje ústřední motiv, s nímž se snící musí v následném období střetnout
 • bloudit po moři, jeho ostrovech a nemoci najít cestu domů: snící uvízl ve vlastních citech a na ostrovech se bude setkávat s pudovými obsahy vlastní psýché (podobnost s mytologickými příběhy řeckého hrdiny Odyssea není náhodná); více o podobnosti mytologie a duchovních prožitků v archetypu Hrdina
 • všechny mytologie stavěly sladkou vodu nad mořskou
 • zvíře z lůna moře: mytologický obraz, další podrobnosti viz delfín
 • lachtan, mrož či jiný tvor lovící v hlubinách moře: city pronikají hluboko pod hranici uvědomování, aby zde nalezly duchovní ideály (ryby) pro svou sílu i růst (duchovní vzestup)
 • vyplout na moře, zvláště do vzdálených končin či na objevitelskou pouť: odchod od rodiny nebo změna hodnotového žebříčku snícího bude důsledkem vnitřního odcizení v rodinných vztazích, což je na duchovní cestě zcela běžný jev (podobně hovořil i Ježíš Kristus: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.“ Lukáš 14/26)
 • být schopen v hlubinách moře dýchat bez dýchacího přístroje: snící je schopen plně žít v citovém prostředí a navíc je schopen lehce rozpoznávat nevědomé obsahy psýché
 • pracovat v hlubinách moře: má jednoznačný vztah k introvertnímu prožívání; takové sny jsou důsledkem intenzivního meditačního úsilí
 • ledy plující v moři: zbytky duchovního vědomí (led), jež se rozpouští v city (voda)
 • ledový oceán: proměna citového vědomí (voda moře) v duchovní (led)
 • ústí řeky do moře: někdy symbolizuje splynutí duše, názorů či myšlenkového proudu a nevědomí v nerozlučnou jednotu (rozplynutí ega), jindy se může vztahovat k prenatálním vzpomínkám (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice) nebo je důsledkem průniku snícího k nevědomým obsahům psýché